null

Rozmowy o bezpieczeństwie z mieszkańcami Bielan

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rozmowy o bezpieczeństwie z mieszkańcami Bielan Fot. BBiZK
Rozmowy o bezpieczeństwie z mieszkańcami Bielan Fot. BBiZK

Podczas pierwszych dwóch tygodni grudnia br. Delegatura BBiZK przygotowała pięć spotkań z udziałem Policji, Straży Miejskiej, mieszkańców, w tym radnych Rady Dzielnicy i przedstawicieli lokalnych Samorządów Mieszkańców.

Podczas spotkań mieszkańcy mieli okazje przedstawić swoją ocenę bezpieczeństwa w najbliższej okolicy oraz wskazać miejsca generujące ich zdaniem zagrożenia. Zgłoszenia od mieszkańców będą poddane analizie przez służby i między innymi przekazane do realizacji, jako zadania priorytetowe dzielnicowym KRP Warszawa V.

Dla bielańskiej Delegatury spotkania były także okazją do informowania o systemie alarmowania i ostrzegania ludności, a przede wszystkim promowania numeru alarmowego 112. W tym celu, biorąc pod uwagę zbliżający się początek roku 2019, Kierownik Delegatury przekazał zgromadzonym mieszkańcom Bielan kalendarze z motywem alarmowego numeru 112, przygotowane przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Rozmowy o bezpieczeństwie z mieszkańcami Bielan Fot. BBiZK