null

Samochody elektryczne dla ekopatrolu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Samochody elektryczne dla ekopatrolu Fot. UM
Samochody elektryczne dla ekopatrolu Fot. UM

Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy otrzymał pięć nowych aut. To samochody elektryczne wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne przy interwencjach z udziałem zwierząt.

- Wybraliśmy samochody elektryczne, bo chcemy walczyć z ociepleniem klimatu. Ten zakup ma też wymiar praktyczny, bowiem te auta będą się mogły poruszać po buspasach i tym samym szybciej dojechać na miejsce interwencji – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas przekazania samochodów zakupionych z budżetu miasta.

Każdy pojazd jest wyposażony w klatki wykonane z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt oraz w sprzęt służący do chwytania zwierząt: chwytaki weterynaryjne składane, podbieraki, pętlę do chwytania psów, zestaw do odławiania węży (worek, chwytak, wymienne końcówki), koło MDC z siatką do odławiania zwierząt.
Wszystkie szyby w przedziale przewozowym są zabezpieczone siatką metalową zabezpieczającą okna przed wybiciem przez przewożone zwierzę.
Pojazdy spełniają wymogi pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Pojazdy wyposażone są w urządzenia GPS oraz w rejestratory mobilne zapisujące obraz kamer do rejestracji obrazu przedpola pojazdu oraz tyłu pojazdu.
Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych zostały zainstalowane na terenie siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10. Auta na w pełni naładowanych akumulatorach będą mogły przejechać minimum 120 km. Pojazdy wyposażone są w system nawigacji z mapą.

Pomogli blisko 10 tysiącom zwierząt
W trakcie interwencji podjętych w 2019 roku ekopatrol udzielił pomocy 9 965 zwierzętom – 50,5 % z nich stanowiły ptaki, 47 % ssaki i 2,5 % gady.
Wśród ssaków najwięcej było psów (2272), kotów (1393), nietoperzy (371) i jeży (324). Wśród ptaków najwięcej było gołębi (2377), kaczek (635), wron (562). Wśród gadów – najwięcej było żółwi (29), zaskrońców (22), zdarzały się kraby, skolopendry, agamy brodate, gekony.
Zakupione pojazdy – renault kangoo ZE o napędzie elektrycznym - (zgodnie z nowelizacją przepisów PoRD) będą mogły poruszać się po buspasie, co w znacznym stopniu skróci czas dojazdu na miejsce zgłoszenia. Wszystkie pojazdy są wyposażone i przystosowane do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi normami.
Koszt zakupu samochodów to 1,1 mln zł.  Został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Warszawska straż miejska poprzez wymianę taboru samochodowego przystąpiła do realizacji zapisów ustawy o elektromobilności oraz wpisała się w realizację uchwały Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

Ekopatrol działa już 20 lat
Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi działania w wielu obszarach bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to m.in.: ład i porządek publiczny, bezpieczeństwo osób i mienia, pomaganie osobom bezdomnym, ratowanie życia i zdrowia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, działania prewencyjne i profilaktyczne.
Ekopatrol Straży Miejskiej m.st Warszawy w tym roku będzie obchodził 20-lecie istnienia. Obecnie działa w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska. Pracujący w nim funkcjonariusze zapobiegają między innymi bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałają zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z pozostawieniem zwierząt domowych bez opieki. Udzielają też pomocy zwierzętom chorym, rannym, dzikim, egzotycznym, wolno żyjącym. W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt.
Realizacja tych zadań jest uzależniona od możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprawnego transportu umożliwiającego szybkie podjęcie interwencji.
Rośnie uznanie mieszkańców stolicy dla działań podejmowanych przez Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy (pracuje w nim obecnie 39 strażników, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia), który w większości przypadków jako pierwszy pomaga zwierzętom w mieście.
Przeszkoleni strażnicy niosą pomoc nie tylko zwierzętom bezdomnym, porzuconym czy rannym, ale także zwierzynie dziko żyjącej, która zabłąkała się w mieście. Coraz częściej praca Ekopatrolu polega na odławianiu zwierząt egzotycznych takich jak: pytony, agamy czy pająki, które uciekły hodowcom lub zostały wyrzucone z prywatnych hodowli.
Funkcjonariusze reagują także, gdy zwierzę może stanowić zagrożenie dla człowieka. Działają, gdy zagrożone jest życie i zdrowie zwierząt znajdujących się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Praca i zaangażowanie strażników ogranicza zjawisko bezdomności zwierząt. Stanowi też duże wsparcie dla innych służb i instytucji, w tym m.in.: policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Lasów Miejskich.