null

Senior bezpieczny na drodze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

7 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek, funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz dzielnicowej Komisariatu Policji Warszawa Targówek z seniorami z Domu Dziennego Pobytu przy ul. św. Wincentego 87.

Tematami spotkania były:

  • edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drodze,
  • metody wymuszeń stosowane przez przestępców ” na wnuczka” i „na policjanta”.

W pierwszej części funkcjonariusz  Wydziału Ruchu Drogowego  wyświetlił prezentację dotyczącą zasad bezpieczeństwa na drodze i opowiedział o nowych przepisach „Prawa o ruchu drogowym”.

Przypominał seniorom o uważnym korzystaniu z przejścia dla pieszych i świadomym uczestnictwie w ruch drogowym.

W drugiej części dzielnicowa Komisariatu Policji Warszawa Targówek omówiła metody stosowane przez przestępców  - „na wnuczka” i „na policjanta”. Przedstawiła schemat działania przestępców i udzieliła wskazówek na wypadek spotkania się z taką sytuacją. Przestrzegała przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym swoich danych osobowych i dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w celach wzięcia kredytu.

Na koniec spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Targówek wręczyli uczestnikom opaski odblaskowe oraz ulotki ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Sala, na niej siedzą starsze osoby. Po lewej pracownik delegatury w odblaskowej kamizelce, po prawej ubrany na granatowo policjant.