null

Senior bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W sali spotkań Seniorów w Dziennym Domu Pomocy przedstawiciel delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy informuje seniorów uczestniczących w spotkaniu na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz radzenia sobie w sytuacji wystąpienia przemocy wobec osób starszych. W tle funkcjonariusz Policji uruchamia sprzęt multimedialny do wyświetlenia przygotowanej prezentacji.

W dniu 6 października br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy zorganizowała spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15 z udziałem policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Spotkanie poświęcone „Bezpieczeństwu seniora w ruchu drogowym” prowadzone było w formie pogadanki wspartej prezentacją multimedialną przedstawiającą różne zdarzenia drogowe z udziałem seniorów.

Funkcjonariusz Policji zwrócił szczególną uwagę seniorom na zalety noszenia elementów odblaskowych po zmroku. W sposób przystępny, wykorzystując przykłady z własnego doświadczenia zawodowego, uzmysłowił seniorom jak sprawność psychofizyczna, która naturalnie obniża się z wiekiem, wpływa na reakcję uczestnika ruchu drogowego jakim jest nie tylko kierowca, rowerzysta, ale też i pieszy.

Poinformował również o zmianach w przepisach, które od 1 czerwca br. wprowadziły pierwszeństwo pieszych nie tylko na przejściu dla pieszych, ale również zbliżających się do niego. Funkcjonariusz Policji przytoczył aktualne statystyki wypadków drogowych, z których wynika, że wśród ofiar wypadków z udziałem pieszych, najliczniejszą grupę stanowią seniorzy, w związku z czym zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi przy przechodzeniu przez jezdnię czy też korzystając z roweru.

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i przytaczali liczne przykłady negatywnych zachowań innych uczestników ruchu drogowego, przez co spotkanie miało charakter dynamiczny i świadczyło o potrzebie organizowania kolejnych spotkań na ten oraz inne tematy z tego zakresu.