null

Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe

„Senior kontra oszust” to konkurs adresowany do osób starszych zrzeszonych w Klubach Seniora i Dziennych Domach Pomocy Społecznej polegający na przygotowaniu małej formy filmowej na temat oszustw dokonywanych metodą „na policjanta”. Ma na celu aktywne włączenie się seniorów w kampanię przeciwko oszustwom.

W dniach 14 i 15 listopada br. przedstawiciele delegatury BBiZK, Policji i OPS rozpoczęli cykl spotkań z członkami klubów seniora na Grochowie. Na spotkaniach przy ul. Stanisławowskiej i Sygietyńskiego szczegółowo omówiono problematykę bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustwa metodą na „funkcjonariusza Policji, CBŚP". Przedstawiono sposób działania sprawców, wskazano zagrożenia, szczególnie w nadchodzącym przedświątecznym okresie. Zebranych uczulono na co należy zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą oszustów oraz wskazano co robić w przypadku, gdyby ktoś próbował na nich dokonać oszustwa. Członkowie klubów bardzo aktywnie włączyli się do rozmowy, wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie, dzielili się własnymi doświadczeniami, zadawali pytania, na które prowadzący starali się szczegółowo i wyczerpująco odpowiadać. Na zakończenie omówiono ogólne założenia konkursu i zachęcano do uczestnictwa.
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe
Senior kontra oszust – spotkania na Pradze-Południe