null

Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.
BBiZK. Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

W ramach tegorocznych obchodów Warszawskiego Tygodnia Seniora w dniu 25 września br. można było zwiedzić Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

Warszawski Tydzień Seniora to przede wszystkim szereg różnego rodzaju wydarzeń, warsztatów, spotkań i wystaw poświęconych m.in. kulturze, turystyce, zdrowiu, bezpieczeństwu, nowym technologiom w kilkudziesięciu miejscach na terenie Warszawy. Ich celem jest:

-        promowanie Warszawy oraz Urzędu m.st. Warszawy, jako miejsc przyjaznych seniorom, otwartych na ich potrzeby, z bardzo bogatą ofertą skierowaną do osób starszych,

-        zwiększenie wiedzy seniorów na temat oferty podmiotów skierowanej do osób w wieku 60+,

-        pokazanie pozytywnego wizerunku warszawskiego seniora jako aktywnego, rozwijającego swoje pasje i zainteresowania, korzystającego z nowych technologii, chcącego wciąż się uczyć i rozwijać.

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy seniorzy poznali procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta w sytuacjach kryzysowych oraz praktycznego wykorzystania technologii w zarządzania strukturami miejskimi.

Wyjaśniono im, jakie biura i służby mają tu swoją siedzibę oraz jak Centrum funkcjonuje wraz z systemami bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy. Omówiono także strukturę organizacyjną i obszary działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Zostali także zapoznani z organizacją i zasadami funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – miejscem pracy operatorów europejskiego numeru 112, odbierających i obsługujących połączenia alarmowe z terenu m.st. Warszawy.

Goście dowiedzieli się również jak funkcjonuje, cały czas modernizowany i rozbudowywany, system powiadamiania i alarmowania ludności, który działa na terenie Warszawy.

Ponadto przypomniano seniorom o kampanii informacyjnej „Babciu to nie twój wnuczek…Bądź ostrożna”, ostrzegającej przed oszustwami dokonywanymi metodami „na wnuczka” lub „na policjanta”. Zwrócono uwagę, aby nie podawali oni informacji nieznajomym rozmówcom i konsultowali z rodziną telefony budzące podejrzenia.

Seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w krótkim wykładzie dotyczącym procedury udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiono im sposoby postępowania z poszkodowanym – zademonstrowano, jak sprawdzić oddech oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Na koniec seniorzy otrzymali „Poradniki postępowania w sytuacjach zagrożeń”, ulotki dotyczące kampanii informacyjnej „Babciu to nie twój wnuczek…Bądź ostrożna” oraz zakładki do książek opisujące procedurę udzielania pierwszej pomocy.

Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Fot. BBiZK.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Fot. BBiZK.
Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Fot. BBiZK.
Seniorzy w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Fot. BBiZK.