null

Seniorzy z Żoliborza szkolą się z zasad udzielania pierwszej pomocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorzy poznają zasady pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Fot. BBiZK

W siedzibie Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyspiańskiego 6/8 przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, pracownicy ośrodka oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy zorganizowali w dniu 9 czerwca br. szkolenie i pokaz dla seniorów z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Uczestniczyło w nim 30 osób.

Podczas spotkania seniorzy zapoznali się z różnorodną tematyką omawianą przez ratownika medycznego, funkcjonariuszkę Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej. Szkolenie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach oraz tego, jak się wówczas zachować. Podkreślano, że najważniejsze to nie być obojętnym, gdy jest się świadkiem lub przypadkowym uczestnikiem zdarzenia losowego jak np. w sytuacjach wystąpienia u poszkodowanej osoby: krwotoku, zawału, wylewu, udaru, ataku padaczki czy zasłabnięcia. Zaznaczono jak należy zachować wobec osoby odurzonej alkoholem.

Seniorzy mieli możliwość ćwiczyć przy pomocy fantomu, defibrylatora. Dowiedzieli się jak  prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku braku oddechu. Poznali również rękoczyn Heimlicha, który jest niezbędny przy zadławieniach pokarmami. W czasie szkolenia zwracano szczególną uwagę na to, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa ma dla poszkodowanej osoby kluczowe znaczenie. Czasem ułamki sekund decydują o tym czy dana osoba przeżyje.

Seniorzy wykazali się dużym zaangażowaniem i chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych oraz zadawali dużo pytań związanych z tematyką szkolenia. Na zakończenie szkolenia wyrazili chęć kontynuowania tej nauki na kolejnych spotkaniach.

Zobacz galerię (2 zdjęć)