null

Sezon rowerowy rozpoczęty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sezon rowerowy rozpoczęty. Fot. m.st. Warszawa
Sezon rowerowy rozpoczęty. Fot. m.st. Warszawa

Wiosna i cieplejsze dni, zachęcają do częstszego korzystania z roweru. Warto więc, przypomnieć kilka podstawowych zasad i przepisów z zakresu poruszania się na rowerze.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”: osoba, która ukończyła 10 lat i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami może uzyskać kartę rowerową, natomiast osoba, która ukończyła 18 lat nie potrzebuje uprawnień do kierowania rowerem (wynika to z art. 96 ust. 1).

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" reguluje również zasady poruszania się rowerem po drogach w myśl art. 33 ust. 1 kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych oraz że kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli to możliwe – z jezdni. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1 – 3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat (art. 96 ust. 3). Warunki jakie muszą być do tego spełnione zostały zapisane w art. 33 ust. 2: dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów.

Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

 • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
 • zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dla podniesienia własnego bezpieczeństwa warto korzystać z atestowanego kasku w dobrym rozmiarze i prawidłowo założonego oraz elementów odblaskowych takich jak: kamizelka, przywieszka lub taśma odblaskowa.

Wyposażeni w ten sposób będziemy mogli bezpiecznie dojechać do celu.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=FGomWOGkRnI]