null

Sfotografowali jak kibicować bezpiecznie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
I miejsce dla Technikum nr 11. fot. T. Demieńczuk
I miejsce dla Technikum nr 11. fot. T. Demieńczuk

Młodzież biorąca udział w konkursie fotograficznym pn.: „Kibicuję bezpiecznie” otrzymała nagrody za nadesłane prace. Celem rywalizacji było promowanie zasad bezpiecznego, kulturalnego kibicowania poprzez popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play”.

- Konkurs miał również na celu propagowanie wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania. – podkreśliła Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, organizatora konkursu.

Do konkursu zgłoszonych zostało 17 placówek (m.in. gimnazja, licea, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci słabosłyszących i słabowidzących, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, technikum), które reprezentowało 51 uczniów.
Wybór laureatów konkursu nie był zadaniem łatwym. Komisja konkursowa oceniała prace konkursowe na podstawie zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności formy przekazu pod względem estetycznym, innowacji i pomysłowości oraz oryginalności przekazu.

Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce – Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego, ul. Odrowąża 75,
II miejsce – Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza, ul. Koncertowa 4,
III miejsce – Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81.

Nagrodami w konkursie dla pierwszych trzech miejsc są aparaty fotograficzne Fuji FinePix oraz dodatkowo za zajęcie pierwszego miejsca profesjonalny program do obróbki zdjęć Adobe Photoshop Lightroom 5. Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia, a nagrodą są książki poświęcone fotografii – „Fotografia cyfrowa. Kompendium.
Na podstawie zgłoszonych do konkursu prac powstał kalendarz na 2015 rok oraz „Kodeks Młodego Kibica”. Kalendarz zawiera 12 zdjęć i 12 zasad pozytywnego oraz kulturalnego kibicowania. Kodeks zawiera 10 zasad postępowania każdego młodego kibica, które zostały wybrane ze wszystkich przesłanych prac konkursowych. Kładzie nacisk na kształtowanie właściwych postaw w trakcie kibicowania podczas imprez sportowych. Zostanie on przekazany do wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Współorganizatorem konkursu była Komenda Stołeczna Policji.

Wręczenie nagród w konkursie "Kibicuję bezpiecznie". fot. T. Demieńczuk
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Kodeks Młodego Kibica. fot. T. Demieńczuk
Uczestnicy konkursu "Kibicuję bezpiecznie". fot. T. Demieńczuk
Wręczenie nagród w konkursie "Kibicuję bezpiecznie". fot. T. Demieńczuk
Wręczenie nagród w konkursie "Kibicuję bezpiecznie". fot. T. Demieńczuk
Uczestnicy konkursu. fot. T. Demieńczuk
Uczestnicy konkursu. fot. P.Sykus
Nagrody w konkursie. fot. P.Sykus
Nagrody w konkursie. fot. P.Sykus
Dyplomy w konkursie. fot. P.Sykus
Zakończenie konkursu "Kibicuję bezpiecznie". fot. P.Sykus
Zakończenie konkursu "Kibicuję bezpiecznie". fot. P.Sykus

Załączniki: