null

Smog

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych.

Smog składa się m.in. z dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), pyłów (PM10 i PM2,5) oraz benzenu.

Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie norm jakości powietrza:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby starsze i w podeszłym wieku;
 • osoby z zaburzeniem funkcjonowania układu oddechowego oraz układu krwionośnego;
 • osoby palące papierosy;
 • osoby pracujące na świeżym powietrzu.

Środki ostrożności:

 • należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu.

Zalecenia:

 • unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni;
 • unikanie wietrzenia pomieszczeń;
 • ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni;
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • ograniczenie palenia w kominkach;
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu np. ogrodniczego.

Zakazy:

 • palenia odpadami biogennymi (liście, gałęzie, trawy);
 • zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/powiadomienia-dotyczace-zlej-jakosci-powietrza-2021-r