null

Spotkania z seniorami, mieszkańcami Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkania z seniorami, mieszkańcami Dzielnicy Włochy fot. BBiZK
Spotkania z seniorami, mieszkańcami Dzielnicy Włochy fot. BBiZK

W dniu 6 listopada w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury Włochy odbyło się spotkanie przedstawicieli Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy i Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z seniorami.

Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia, na które najbardziej narażeni są seniorzy. Wskazano sposoby działania sprawców wyłudzających pieniądze posługując się tzw. metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na prokuratora”. Zaprezentowano kilkunastominutowy film edukacyjny pokazujący różne metody działania sprawców wyłudzeń. Następnie udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników spotkania oraz udzielano wskazówek, jak unikać tego typu zagrożeń zalecając zachowanie czujności i rozwagi przy otwieraniu drzwi obcym osobom.

Dodatkowo wskazano na zagrożenia i konsekwencje wynikające z utraty dowodu tożsamości oraz sposób postępowania w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Omówiono także przykłady dokonanych wyłudzeń pieniędzy oraz zaciągania kredytów i pożyczek na dokument skradziony lub zagubiony.

Podczas spotkania, seniorom przekazane zostały tzw. koperty życia oraz ulotki i opaski odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Należy podkreślić, że tematy omawiane przez funkcjonariusza Policji, jak i pracownika Delegatury spotkały się z dużym zainteresowaniem seniorów. Dlatego też planowane są kolejne spotkania z seniorami w dzielnicy Włochy.

Spotkania z seniorami, mieszkańcami Dzielnicy Włochy fot. BBiZK