null

Spotkanie „Pod chmurką” z mieszkańcami Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mieszkańcy stoją na placyku osiedlowym i rozmawiają o bezpieczeństwie z Policją, Strażą Miejską i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.
Mieszkańcy Dzielnicy Praga-Północ na spotkaniu o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

W dniu 29 marca 2022 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała otwarte spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ramach realizowanego Programu „Bezpieczne Osiedle”.

W spotkaniu wzięli udział dzielnicowi z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, radni oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i administracji.

Mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o swoim bezpieczeństwie, zgłosić problemy i wskazać miejsca, w których nie czują się bezpieczni. Rozmawiano o spostrzeżeniach mieszkańców z rejonu niemal całego obszaru dzielnicy. Najbardziej dokuczliwe zjawiska miały związek z naruszeniami przepisów dot. obrotu i zażywania środków psychoaktywnych oraz alkoholu. Mieszkańcy zgłaszali także prośby o doświetlenie bram, podwórek i chodników, co ma istotny wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa. Rozmówcy zgłaszali również postulaty o kierowanie we wskazywane miejsca patroli pieszych służb mundurowych, których obecność znacząco minimalizuje zagrożenia. Część spotkania dotyczyła także problemów niewłaściwego parkowania, zastawiania dróg pożarowych i podjazdów np. do altanek śmietnikowych. Z roku na rok przybywa właścicieli samochodów, Dzielnica rozwija się kulturowo, co pociąga za sobą większą liczbę przyjezdnych – wszystko to powoduje, że kierowcy parkują w niedozwolonych miejscach. Znaczną część spraw mieszkańcy zgłaszali bezpośrednio do Policji i Straży Miejskiej.

Organizatorzy spotkania zapraszali mieszkańców do bieżących kontaktów z Delegaturą oraz służbami Policji i Straży Miejskiej i zgłaszania spraw, które negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa. Zachęcano do korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której można anonimowo wskazać niebezpieczne miejsca oraz z aplikacji „Moja Komenda”, która identyfikuje dzielnicowego oraz umożliwia bezpośredni z nim kontakt.

Delegatura BBiZK systematycznie organizuje takie spotkania „Pod chmurką”, zachęcając do angażowania się w sprawy bezpieczeństwa jak największą grupę mieszkańców dzielnicy, a nie tylko tych, którzy stale uczestniczą w spotkaniach Grup Osiedlowych.

Mieszkańcy stoją na placyku osiedlowym i rozmawiają o bezpieczeństwie z Policją, Strażą Miejską i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Mieszkańcy stoją na placyku osiedlowym i rozmawiają o bezpieczeństwie z Policją, Strażą Miejską i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.
Mieszkańcy stoją na placyku osiedlowym i rozmawiają o bezpieczeństwie z Policją, Strażą Miejską i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.
Mieszkańcy stoją na placyku osiedlowym i rozmawiają o bezpieczeństwie z Policją, Strażą Miejską i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ.