null

Spotkanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 21 listopada 2019 roku w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się kolejne spotkanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. ratownictwa i ochrony ludności.

Prelegentem spotkania był Pan Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, instruktor działań minersko-pirotechnicznych, ekspert ochrony obiektów dyplomatycznych.

Tematem spotkania były zagrożenia terrorystyczne we wszystkich aspektach ich występowania ze szczególnym położeniem nacisku na ratownictwo medyczne, profilaktyka antyterrorystyczna z uwzględnieniem praktycznego obszaru tego zagadnienia.

Zaprezentowane przez eksperta treści spotkały się z ogromnym i żywym zainteresowaniem zgromadzonych na spotkaniu uczestników.