null

Spotkanie dla uchodźców z Ukrainy na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie dotyczące przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski | Autor: BBiZK

W trakcie spotkania policjantki przekazały informacje dotyczące przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski.

W dniu 17 stycznia br. w centrum długoterminowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy na terenie kampusu Siemens przy ul. Żupniczej odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

  • osoby z Ukrainy przybyłe do Warszawy po 24 lutego 2022 r.,
  • funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII,
  • przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy w Pradze-Południe.

Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z opieką nad osobami małoletnimi oraz ich edukacją na terenie naszego kraju. Ponadto przekazano wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za najbardziej pospolite wykroczenia i przestępstwa, zwrócono m.in. uwagę na fakt zakazu posiadania jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych ilościach.

Na zakończenie spotkania na ręce pracownika centrum przekazano informatory dla osób z Ukrainy przybyłych do Warszawy po 24 lutego 2022 r. zawierające najistotniejsze informacje na temat:

  • poruszania się po naszym mieście,
  • załatwiania podstawowych spraw urzędowych,
  • możliwości uzyskania dostępnych świadczeń,
  • jak zapisać się do lekarza,
  • gdzie posłać dzieci do szkół i przedszkoli,
  • z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.