null

Spotkanie dyrektorów bemowskich szkół z policjantami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Policjantka i kobieta stoją przed osobami siedzącymi przy stolach konferencyjnych.
Spotkanie dla pedagogów i dyrektorów o bezpieczeństwie | Autor: SCB

W czwartek 22 lutego 2024 r. w bemowskim ratuszu odbyło się spotkanie dyrektorów i pedagogów bemowskich szkół podstawowych z policjantami zajmującymi się na co dzień problematyką nieletnich.

Spotkanie, zorganizowane przez bemowską Delegaturę Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV oraz Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo, otworzył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Pan Maciej Wójtowicz.

Następnie policjantki z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przedstawiły prezentację multimedialną, zawierającą wybrane przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, a także procedury postępowania w różnych sytuacjach dotyczących nieletnich, takich jak: zagrożenie demoralizacją, zagrożenia przemocą domową czy udział w popełnianiu i popełnianie czynów zabronionych. Szeroko omówiony został też art. 4 § 4 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, określający uprawnienia dyrektorów szkół do zastosowania środków oddziaływania wychowawczego we własnym zakresie, bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub Policji.

Zarówno w trakcie, jak i po prezentacji uczestnicy odnosili się do konkretnych przypadków i możliwości praktycznego zastosowania procedur w codziennym funkcjonowaniu placówek oświatowych. Ożywiona i merytoryczna dyskusja udowodniła, jak istotne kwestie zostały poruszone i jak ważna jest dalsza współpraca pomiędzy szkołami a Policją, już na poziomie bieżących, roboczych kontaktów.