null

Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie
BBiZK. Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie

W dniu 14 grudnia br. w Ośrodku Kultury „ARSUS” odbyło się spotkanie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

W pierwszej części egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego omówił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań mających wpływ na liczebność wypadków śmiertelnych na drogach oraz sposobach zapobiegania im. Podkreślił odpowiedzialność pieszego na drodze - jego widoczność oraz zasady bezpiecznego wchodzenia na jezdnię. Ponadto zwrócił uwagę na autorytet, jaki stanowią dziadkowie dla wnuków, podkreślając, że należy dawać dzieciom dobre wzorce.

W ramach drugiego wykładu podkomisarz prewencji – profilaktyk kryminalny z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Ochota pokazała seniorom filmy dotyczące oszustw dokonywanych metodą na „wnuczka” oraz wskazała zasady bezpiecznych zachowań.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus omówił system ostrzegania i powiadamiania funkcjonujący w Warszawie, przedstawiając zasady ochrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Spotkanie edukacyjne spotkało się z dużym zainteresowaniem seniorów i zakończone zostało brawami. Uczestnicy wykładów wymieniali się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie omawianych tematów.

Na zakończenie seniorzy z Ursusa otrzymali zakładki z przypomnieniem, aby nie dać się oszukać osobom podającym się przez telefon za „wnuczka, policjanta, gazownika, elektryka...”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski i kamizelki odblaskowe.

Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie. Fot. BBiZK
Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie. Fot. BBiZK
Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie. Fot. BBiZK
Spotkanie edukacyjne dla seniorów w Ursusie. Fot. BBiZK