null

Spotkanie edukacyjne o odpowiedzialności karnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczniowie podczas bloku dyskusyjnego i zadawanych pytań.
Uczniowie na spotkaniu o łamaniu prawa. | Autor: SCB

Jednym z celów spotkań z młodzieżą jest zwiększanie świadomości młodego pokolenia w kwestii odpowiedzialności za łamanie przepisów prawa i konsekwencji, jakie się z tym wiążą.

Uczniów klas V i VII Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego odwiedzili: przedstawiciel Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wilanów oraz Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

W czasie zajęć omówili oni kwestie związane z demoralizacją osób nieletnich oraz przedstawiali środki wychowawcze orzekane przez Sądy w przypadku łamania prawa. Poruszony został również temat dotyczący przestępstw i wykroczeń, a policjantki wskazały różnice między nimi oraz przedstawiły rodzaje odpowiedzialności karnej w przypadku osób nieletnich oraz dorosłych.

Uczniowie aktywnie włączyli się do dyskusji, chętnie zadawali pytania i podawali przykłady nagannego postępowania ich rówieśników, kolegów i znajomych. Podczas spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne przygotowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.