null

Spotkanie edukacyjne w dzielnicy Włochy w ramach akcji „Zima w mieście”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczniowie siedzący na podłodze w salce gimnastycznej słuchają prelekcji wygłaszanej przez policjanta.
Spotkanie o bezpieczeństwie podczas "Zimy w mieście". | Autor: SCB

„Zima w mieście” to świetny czas na naukę bezpiecznych zachowań. 23 lutego br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół podstawowych.

Zajęcia z dziećmi poprowadził policjant z Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z udziałem przedstawiciela Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy.

W trakcie spotkania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie młodych mieszkańców stolicy podczas ferii zimowych. Omawiano na przykładach sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia podczas zabawy na lodzie lub zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Zajęcia prowadzone były  w formie luźnej pogadanki, dyskusji i zabawy. Przypomniano również procedury powiadamiania służb ratunkowych w sytuacjach różnych zagrożeń.  

Poruszony został także narastający problem cyberprzemocy ze strony rówieśników, przyczyn i sposobów obrony przed nią oraz zagrożeń związanych z uzależnieniem się od  Internetu, itp.

Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, a także pedagogów szkolnych, którzy zaproponowali przeprowadzenie cyklu tego rodzaju zajęć.

Podczas spotkania przedstawiciel Delegatury przekazał na ręce Zastępcy Dyrektora OSiR-u egzemplarze komiksu „Kapitan Wyderka”, przy pomocy którego dzieci będą mogły utrwalić sobie poruszane na spotkaniu tematy.
 
W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy dzieci, łącznie ok. 40 uczniów szkół podstawowych z klas I – V.