null

Spotkanie edukacyjne z uczniami SP nr 94 w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie edukacyjne z uczniami SP nr 94 w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie edukacyjne z uczniami SP nr 94 w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

W dniu 6 lutego.br. przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy i Komendy Rejonowej Policji Warszawa III kolejny raz odwiedzili Szkołę Podstawową nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a.

Było to kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, które poświęcone było omówieniu uczniom problemu cyberprzemocy, przyczyn i sposobów obrony przed nią, poznanie zagrożeń związanych z internetem, wykształcenie prawidłowego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy ze strony rówieśników.

Zajęcia, tak jak poprzednie, odbyły się w formie dyskusji prowadzonej przez policjantkę Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Policjantka uświadomiła uczniom, jakie zachowania agresywne są karalne w świetle prawa i jak należy się zachować, w sytuacji gdy jest się świadkiem cyberprzemocy.

Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, a także pedagogów szkolnych, w związku z czym prowadzone będę kolejne zajęcia z uczniami innych klas.