null

Spotkanie edukacyjne z uczniami w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie edukacyjne z uczniami w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie edukacyjne z uczniami w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

W dniu 4 lutego.br. przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy i Komendy Rejonowej Policji Warszawa III odwiedzili Szkołę Podstawową nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a.

Celem spotkania było przedstawienie uczniom klasy V problemu cyberprzemocy, przyczyn i sposobów obrony przed nią, poznanie zagrożeń związanych z internetem, wykształcenie prawidłowego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy ze strony rówieśników, itp.

Zajęcia odbyły się w formie dyskusji prowadzonej przez policjantkę Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Policjantka uświadomiła uczniom, jakie zachowania agresywne są karalne w świetle prawa i jak należy się zachować, w sytuacji gdy jest się świadkiem cyberprzemocy.

Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, a także pedagogów szkolnych, którzy zaproponowali przeprowadzenie cyklu tego rodzaju zajęć.

Spotkanie edukacyjne z uczniami w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK