null

Spotkanie "Forum Bemowskich Seniorów"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo uczestniczyła w spotkaniu Forum Bemowskich Seniorów, które odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo.

W programie spotkania, któremu przewodniczyła dyrektor OPS Izabela Zwierz znalazło się miejsce na podsumowanie zrealizowanych działań w programie „Bezpieczny Senior na Bemowie” oraz omówienie tych zaplanowanych na drugą połowę roku.

Spotkania Forum Bemowskich Seniorów organizuje Zespół Koordynujący, którego przewodniczącą jest Dyrektor OPS w Dzielnicy Bemowo. Forum  zrzesza ponad 30 różnych instytucji, klubów, stowarzyszeń działających na rzecz najstarszych mieszkańców Bemowa.

Delegatura BBiZK w sposób czynny uczestniczy w spotkaniach Forum. Podczas ostatniego spotkania przekazano informacje na temat działań podejmowanych z inicjatywy delegatury na rzecz seniorów oraz zaproszono kluby, stowarzyszenia i Radę Seniorów do dalszej współpracy

W pierwszej połowie roku w ramach programu przygotowano i omówiono trzy zagadnienia w obszarze bezpieczeństwa osób starszych:

-bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

-bezpieczeństwo konsumenckie (manipulacja sprzedażowa stosowana podczas pokazów, prezentacji, wizyt akwizytorów, telefoniczne propozycje, itp.).

-działania oszustów metodą „na wnuczka,” czy „na funkcjonariusza policji bądź CBA”

Na drugą połowę roku zaplanowano m.in.:

- spotkanie z mieszkańcami Domu Emeryta Wojskowego. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca, a zorganizują je pracownicy delegatury BBiZK.

- W okresie wrzesień – listopad br. delegatura BBiZK planuje zorganizowanie serii spotkań – pogadanek na temat bezpieczeństwa pożarowego. Przed rozpoczynającym się okresem grzewczym będziemy chcieli przypomnieć osobom starszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego.

Przypomnijmy, że program „Bezpieczny Senior na Bemowie” realizowany przez OPS dla Dzielnicy Bemowo we współpracy z delegaturą BBiZK w dzielnicy Bemowo, Policją i Strażą Miejską trwa od roku 2018. W ramach programu odbywają się spotkania, pogadanki i konkursy, których nadrzędnym celem jest popularyzowanie, edukowanie i utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Bemowo w różnych dziedzinach życia codziennego. Seniorzy z Bemowa poprzez spotkania Forum uczestniczą w planowaniu i organizowaniu tych działań.

Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK
Spotkanie „Forum Bemowskich Seniorów” Fot. BBiZK