null

Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu z obywatelami Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa obywateli Ukrainy, która rozmawia z funkcjonariuszami Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Spotkanie z obywatelami Ukrainy. Fot. BBiZK

W dniu 31 marca 2022 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała spotkanie z obywatelami Ukrainy w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji - Punkcie czasowego pobytu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, którzy zapoznali cudzoziemców z sytuacją związaną z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Praga-Północ. Omówili tematykę z zakresu ochrony danych osobowych oraz konieczności zachowania należytej ostrożności przy ofertach: zakwaterowania, pracy, podróży, usług pomocowych.

Przedstawiciel Delegatury BBiZK poinformował obecnych o procedurach załatwiania spraw w urzędach, szukania różnych form pomocy, dotyczących m. in.: szkoły, pracy, opieki zdrowotnej.

Przypomniano o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, zgodnie z którymi należy:

  • poruszać się po dzielnicy się w większych grupach,
  • nie wsiadać do samochodów pojedynczo,
  • prosić osobę, która oferuje pomoc (transport, mieszkanie, pracę) o pokazanie dokumentu tożsamości,
  • pytać na jakich warunkach oferowana jest pomoc,
  • zapisywać numery telefonów osób, które pomagają - mogą się przydać,
  • w sytuacjach wątpliwych i podejrzanych zwrócić się do Policji i Straży Granicznej, a w razie poważnych problemów zadzwonić do Fundacji La Strada: +48 605 687 750.

Obywatelom Ukrainy rozdano ulotki w języku ukraińskim dotyczące problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób.