null

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 69 na Mokotowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Książeczki w wielu kolorach (zieleń, żółty) ułożone na drewnianej posadzce.

W Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 odbyła się pogadanka dotyczącą bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły, podczas zajęć lekcyjnych, w drodze do domu.

Przedstawiciel delegatury BBIZK w Dzielnicy Mokotów przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły, podczas zajęć lekcyjnych oraz w drodze do domu. Zapoznano uczniów z numerami alarmowymi do Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz z Europejskim Numer Alarmowym 112.

Zostały omówione podstawowe zasady zachowanie podczas wystąpienia wypadku (złamania, skaleczenia, wystąpienia krwotoku z nosa, oparzenia) oraz jak zachowywać się podczas wybuchu pożaru w pomieszczeniu. Uczniowie entuzjastycznie brali udział w rozmowie i odpowiadali na zadawane im pytania związane z ich bezpieczeństwem. Na zakończenie wręczono uczniom książecki „Pomagam, bo umiem” ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stoi przed dziećmi. Siedzą na ławkach drewnianych. On stoi w żółtej kamizelce odblaskowej.