null

Spotkanie w bibliotece na Majdańskiej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Spotkanie w bibliotece na Majdańskiej
BBiZK. Spotkanie w bibliotece na Majdańskiej

Realizując spotkania edukacyjne z uczniami klas siódmych w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Praga-Południe w dniu 21 maja wspólnie z funkcjonariuszkami Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji KRP Warszawa VII przeprowadzono zajęcia w bibliotece publicznej przy ul. Majdańskiej 5. W zajęciach wzięły udział dwie klasy Szkoły Podstawowej nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Tematem prelekcji były prawne konsekwencje popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz przypadków występowania demoralizacji związanej z używaniem alkoholu, środków odurzających, tytoniu czy też elektronicznych papierosów jak również nie realizowania obowiązku szkolnego.

Ponadto, przedstawiono w podstawowym zakresie informacje dotyczące stosowania przemocy wobec rówieśników oraz zjawiska agresji elektronicznej - cyberprzemocy.

Prowadzący, uświadomił uczniom, o grożących im konsekwencjach i odpowiedzialności prawnej za zachowania i działania agresywne. Na spotkaniu zaprezentowano film edukacyjny pn. „Nie Warto Ryzykować - Cyberprzemoc” przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, po którym odbyła się dyskusja oraz omówienie sytuacji ze wskazaniem tych prawidłowych godnych naśladowania postaw.

Spotkania mają na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Spotkanie w bibliotece na Majdańskiej. Fot. BBiZK.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Spotkanie w bibliotece na Majdańskiej. Fot. BBiZK.