null

Spotkanie w Klubie Seniora STOKROTKA w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie w Klubie Seniora STOKROTKA w Dzielnicy Włochy Fot. BBiZK
Spotkanie w Klubie Seniora STOKROTKA w Dzielnicy Włochy Fot. BBiZK

W klubie seniora „Stokrotka” przy al. Krakowskiej 274 w Warszawie odbyło się spotkanie z grupą seniorów poświęcone edukacji na temat zagrożeń, na jakie są narażeni szczególnie w okresie przedświątecznym.

Podczas spotkania omówiono metody wyłudzania pieniędzy przez oszustów od osób starszych oraz nakłaniania ich do zawierania niekorzystnych transakcji i umów. Zwrócono także uwagę na fakt, że pomimo prowadzenia licznych kampanii informacyjno-edukacyjnych, seniorzy w dalszym ciągu są ofiarami licznych przestępstw, tracąc niekiedy dorobek całego życia.

W dalszej części spotkania przypomniano o zasadach korzystania z numeru alarmowego 112 i jego roli w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz zagrożeniach, jakie może powodować nieprawidłowe korzystanie z numeru alarmowego.

Na koniec rozdano wszystkim uczestniczkom spotkania kalendarze promujące numer alarmowy 112 oraz inne materiały informacyjno-edukacyjne wydane przez Biuro Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego.