null

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19
Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa COP 19

Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Sekretariatu Konferencji Ramowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Zmian Klimatu COP 19 (UNFCC-COP19).

Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Sekretariatu Konferencji Ramowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Zmian Klimatu COP 19 (UNFCC-COP19), która przeprowadzona zostanie w Warszawie, w dniach 11-22 listopada 2013 r. Delegacja pod przewodnictwem Salwy Dallalah, Koordynatora Konferencji, spotkała się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy. W spotkaniu poświęconym przygotowaniom do COP 19, uczestniczyli także: Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Koordynator z ramienia Ministerstwa Środowiska i Paweł Wasilewski – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych


Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele władz Miasta: Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Jarosław Jóźwiak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta. Omówiono stan przygotowań do 19 edycji największego i najważniejszego politycznego szczytu klimatycznego na świecie oraz wskazano główne obszary, na których w najbliższym czasie skupią się prace.


Goście z UNFCC zapoznali się także z organizacją i funkcjonowaniem Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, w tym wykorzystywanych tam systemów teleinformatycznych oraz monitoringu miejskiego. Przedstawiciele Biura omówili również sposób realizacji obsługi numerów alarmowych w Polsce.


Przedstawicielami ONZ biorącymi udział w spotkaniu byli: Salwa Dallalah – Koordynator Konferencji UNFCC, Bruno Henn – Szef Ochrony UNFCC a także John M. Kiarie, Bernardo Buchner i Sanai Padmanashan.

Salwa Dallalah – Koordynator Konferencji UNFCC, Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Bruno Henn – Szef Ochrony UNFCC.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Koordynator z ramienia Ministerstwa Środowiska, Salwa Dallalah – Koordynator Konferencji UNFCC, Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Bruno Henn – Szef Ochrony UNFCC.