null

Spotkanie z burmistrzami dzielnic m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezentacja działań związanych z bezpieczeństwem na terenie Warszawy

Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Warszawie w 2010 roku oraz roli burmistrzów w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego było tematem prezentacji, jaka odbyła się 24 lutego br. w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym. W spotkaniu na zaproszenie dyrekcji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z udziałem Jarosława Jóźwiaka, wicedyrektora Gabinetu Prezydent Warszawy, wzięli udział wszyscy burmistrzowie warszawskich dzielnic.

Prowadząca spotkanie dyrektor Ewa Gawor przedstawiła m.in. zakres działania poszczególnych wydziałów Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i założenia funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Omówiono także Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy ze szczególnym zwróceniem uwagi burmistrzów na procedury ewakuacji doraźnej oraz statystykę dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych, które w 2010 r. odbyły się w Warszawie.

Dyrektor BBiZK omówiła również działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym w szczególności: budowę Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowania i ostrzegania ludności. E Gawor poinformowała burmistrzów o skali dofinansowywania przez Miasto st. Warszawę Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Burmistrzowie zostali zapoznani z danymi Komendy Głównej Policji, według których Warszawa, w porównaniu z wieloma innymi polskimi miastami (Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem) i zagranicznymi (Wiedniem, Monachium, Budapesztem), jest metropolią bezpieczną. Potwierdzają to sami warszawiacy - 75% spośród badanych czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku.