null

Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach Programu Bezpieczne osiedle

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach Programu Bezpieczne osiedle.Fot.BBiZK
Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach Programu Bezpieczne osiedle.Fot.BBiZK

22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ (o charakterze debaty), poświęcone sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach realizowanego Programu „Bezpieczne Osiedle”.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego systematycznie organizuje takie „otwarte” spotkania, zachęcając do angażowania się w sprawy bezpieczeństwa jak największej grupy mieszkańców Dzielnicy, a nie tylko tych, którzy stale uczestniczą w spotkaniach Grup Osiedlowych. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Rozmawiano o spostrzeżeniach mieszkańców z rejonu niemal całego obszaru dzielnicy. Najbardziej dokuczliwe zjawiska miały związek z naruszeniami przepisów dot. obrotu i zażywania środków psychoaktywnych oraz alkoholu. Mieszkańcy zgłaszali także prośby o doświetlenie bram, podwórek i chodników, co ma istotny wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa. Rozmówcy zgłaszali również postulaty o kierowanie we wskazywane miejsca patroli pieszych służb mundurowych, których obecność znacząco minimalizuje zagrożenia. Część spotkania dotyczyła także problemów niewłaściwego parkowania, zastawiania dróg pożarowych i podjazdów np. do altanek śmietnikowych. Z roku na rok przybywa w Dzielnicy właścicieli samochodów, Dzielnica rozwija się kulturowo, co pociąga za sobą większą liczbę przyjezdnych – wszystko to powoduje, że kierowcy parkują w niedozwolonych miejscach.

Mieszkańcy podziękowali za podejmowane działania, ponieważ sytuacja w Dzielnicy pod względem bezpieczeństwa poprawia się w ich odczuciu. To oczywiście jedynie zachęca do bardziej wzmożonej pracy, ponieważ miejsc, które wymagają pilnych działań jest nadal w naszej Dzielnicy bardzo dużo.

Przedstawiciele służb gorąco zachęcali mieszkańców do bieżących kontaktów i zgłaszania spraw, które negatywnie wpływają na poczucie ich bezpieczeństwa. Zachęcano do korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której można anonimowo wskazać niebezpieczne miejsca oraz z aplikacji „Moja Komenda”, która identyfikuje dzielnicowego oraz umożliwia bezpośredni z nim kontakt. Podczas spotkania apelowano również, zwłaszcza do osób starszych o ostrożność, w związku  z nadal zdarzającymi się przypadkami wyłudzania pieniędzy (metodami: na „wnuczka”, „na policjanta”, na „księdza”, itp.).

Część spotkania poświęcona była także zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla. Jest to bezwonny, niewyczuwalny ludzkimi zmysłami gaz, potocznie zwany czadem lub cichym zabójcą, który każdego roku zabija ok. 100 osób. Prelekcję poprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy.

Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach Programu Bezpieczne osiedle.Fot.BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ w ramach Programu Bezpieczne osiedle.Fot.BBiZK