null

Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów

W ramach programu „Bezpieczne Osiedle”, w dniu 28 listopada bieżącego odbyło się spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W spotkaniu uczestniczyło około 30 mieszkańców, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej. Na wstępie policjanci i strażnicy przedstawili prezentacje w zakresie danych statystycznych przestępstw i wykroczeń odnotowanych przez poszczególne służby na wskazanym terenie oraz szczególny nacisk poświęcili przedstawieniu słuchaczom sposobów postępowania oszustów dokonujących przestępstwa na „wnuczka”, „policjanta”, „agenta CBŚP” czy „prokuratora”.  

Mieszkańcy przedstawiali również nurtujące ich problemy. Głównym zagadnieniem był brak miejsc parkingowych i związane z tym wykroczenia.  Wszystkie wskazane problemy zostały odnotowane, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działanie zmierzające do ich ograniczenia i eliminacji.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów przedstawił zgromadzonym wkład finansowy i rzeczowy Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Omówił problematykę służb ponadnormatywnych policji finansowanych z budżetu miasta, mających bezpośredni wpływ na zapewnienie porządku publicznego.

Prelegenci podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój mieszkańców dzwoniąc na numery alarmowe 986, 997, 112 oraz do Delegatury BBiZK w Dzielnicy Wilanów.    

Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów
Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Wilanów