null

Spotkanie z mieszkańcami w klubie "Promyk" na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z mieszkańcami w klubie
Spotkanie z mieszkańcami w klubie "Promyk" na Żoliborzu. Fot. BBiZK

W dniu 15 lutego 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w klubie seniora "Promyk" odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Informacje dotyczące wydarzeń odnotowanych w roku 2017 w rejonie osiedla przy ul. Kazimierza Promyka to jeden z głównych tematów, poruszonych podczas spotkania z mieszkańcami W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz oraz funkcjonariusze V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Podczas spotkania funkcjonariusze przedstawili sposoby postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia. Poruszona została również problematyka wyłudzeń pieniędzy na szkodę seniorów, metodą „na wnuczka" i " na policjanta" oraz omówiono skuteczne metody ochrony przed oszustami.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy przekazali funkcjonariuszom i pracownikom administracji swoje spostrzeżenia, co do stanu infrastruktury osiedla związanej z ich osobistym bezpieczeństwem oraz poruszona została kwestia nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ul. Kazimierza Promyka. Wskazali również miejsca, w których potrzebna jest interwencja służb. Indywidualne problemy zgłoszone zostały policjantom dzielnicowym obecnym na spotkaniu.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym: ulotki informacyjne, opaski odblaskowe oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Spotkanie z mieszkańcami w klubie "Promyk" na Żoliborzu. Fot. BBiZK