null

Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza. Fot. BBiZK
Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza. Fot. BBiZK

W dniu 2 lutego 2018 r. w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa osób starszych.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz kom. Adam Tomaszewski, jego zastępca podisnp. Dariusz Skalski, policjanci – dzielnicowi, policjantka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP W-wa V oraz pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Żoliborz.

W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili najważniejsze zagrożenia, na które są narażone osoby starsze i przekazali informacje dotyczące bezpieczeństwa seniorów oraz sposobów postępowania w przypadku zagrożenia i skutecznych metod obrony przed oszustami. Policjanci wyjaśnili również uczestnikom spotkania, co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego. Ponadto wskazali, jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przekazali policjantom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa, jak i podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi. Indywidualne problemy zgłaszano dzielnicowym obecnym na spotkaniu.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza. Fot. BBiZK
Spotkanie z mieszkańcami Żoliborza. Fot. BBiZK