null

Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe. Fot. BBiZK

W dniu 06 lutego 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przedstawiciele Delegatury BBiZK w dzielnicy Praga-Południe przeprowadzili spotkanie edukacyjne z uczniami trzech oddziałów klas siódmych.

Celem prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną było zapoznanie młodzieży z systemem ostrzegania i powiadamiania funkcjonującym w mieście stołecznym Warszawa oraz zasadami postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Zaprezentowano młodzieży aktualne sposoby powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz podstawowe zasady zachowania po ogłoszeniu alarmu. Przedstawiono syntetyczne informacje o sposobach przygotowania się i postępowania w związku z możliwością zagrożeń związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub katastrofy oraz z innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia.

Drugim tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem tej części spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz Kodeksie Karnym, dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Spotkanie z młodzieżą na Pradze-Południe. Fot. BBiZK