null

Spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
Spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich, przy ul. Armii Krajowej 39 odbyło się trzecie z serii spotkań związanych z filmem edukacyjnym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z cyklu „Nie warto ryzykować!”. Spotkanie było poświęcone tematyce narkotyków i tzw. dopalaczy.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wesoła, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII  oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicach Wawer i Wesoła, a także wychowankowie szkoły oraz pedagog szkolny, który wcześniej prowadził zajęcia w poszczególnych klasach, z wykorzystaniem filmu edukacyjnego „Dopalacze. Narkotyki”.

Podczas spotkania omawiane były problemy związane ze środkami psychoaktywnymi, skutki ich przyjmowania i metody jakimi posługują się osoby sprzedające. Zostały omówione również kwestie związane z postępowaniem na wypadek podejrzenia zażycia dopalaczy/narkotyków.

Młodzież dopytywała również o inne środki i substancje, takie jak alkohol czy papierosy (w tym elektroniczne). Przedstawiciel KRP Warszawa VII udzielił szczegółowych informacji na temat tych środków, konkretnych zapisów ustawowych dotyczących zażywania oraz odpowiedzialności i konsekwencji ich przyjmowania, zarówno na terenie szkoły, jak i poza godzinami lekcyjnymi.