null

Spotkanie z młodzieżą Wesołej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 11 kwietnia 2016 roku na terenie LO oraz Gimnazjum Autorskiego im Emanuela Bułhaka przy ul. Trakt Brzeski 63 odbyło się drugie z serii spotkań związanych z filmem edukacyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z cyklu „Nie warto ryzykować”. Spotkanie było poświęcone tematyce narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wesoła, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII  oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicach Wawer i Wesoła, a także wychowankowie szkoły.

Podczas spotkania omawiane były problemy związane z narkotykami i tzw. dopalaczami, skutki ich przyjmowania i metody jakimi posługują się osoby sprzedające środki psychoaktywne. Przedstawiciel Komisariatu Policji Wesoła korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznał zainteresowanych z wyglądem narkotyków, ich opakowań, nazwami, składem oraz obostrzeniami prawnymi dotyczącymi posiadania, zażywania lub rozprowadzania. Ponadto zostały omówione kwestie związane z postępowaniem na wypadek podejrzenia zażycia dopalaczy/narkotyków, zarówno przez nauczycieli, jak i inną młodzież.

Uczestnicy wykazali się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła półgodzinna dyskusja.