null

Spotkanie z Radami Osiedli na Śródmieściu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z Radami Osiedli na Śródmieściu. Fot. BBiZK
Spotkanie z Radami Osiedli na Śródmieściu. Fot. BBiZK

W dniu 04.06.2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyło się kolejne spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie Dzielnicy.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, radni Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Rad Osiedli, Wspólnot Mieszkaniowych oraz przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Śródmieście.

Naczelnik I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przedstawił prezentację nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy Śródmieście. Następnie przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej poinformowali zebranych o sprawach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na poprzednim spotkaniu.

W trakcie spotkania poruszano i omawiano sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnicy, w tym m.in.: zakłócanie ciszy nocnej i spoczynku nocnego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, graffiti i zaśmiecanie terenu, jazda rowerzystów po chodnikach dla pieszych, reklamy w pasie drogowym.

Kolejny termin spotkania wstępnie zaplanowano na początek sierpnia br.

Spotkanie z Radami Osiedli na Śródmieściu. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Spotkanie z Radami Osiedli na Śródmieściu. Fot. BBiZK