null

Spotkanie z Radami Osiedli w Śródmieściu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z Radami Osiedli w Śródmieściu Fot. BBiZK
Spotkanie z Radami Osiedli w Śródmieściu Fot. BBiZK

W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie Dzielnicy Śródmieście.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rad Osiedli, Wspólnot Mieszkaniowych, Policji, Straży Miejskiej oraz Delegatury BBiZK w Dzielnicy Śródmieście.  Na początku spotkania przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej poinformowali zebranych o  sprawach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, które zostały   zgłoszone przez mieszkańców na poprzednim spotkaniu w styczniu 2018 r. 

W trakcie spotkania poruszono także kwestie dotyczące naruszania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnicy, a w tym m.in.: zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscu niewyznaczonym, zaśmiecanie terenu, słabo oświetlony teren.

Kolejny termin spotkania ustalono wstępnie na początek czerwca br.