null

Spotkanie z seniorami na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z seniorami na Żoliborzu. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami na Żoliborzu. Fot. BBiZK

17 stycznia 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 w ramach zajęć prowadzonych przez I Żoliborski Uniwersytet III Wieku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkania przekazane zostały seniorom informacje dotyczące sposobów postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz unikania i zapobiegania przed oszustami działającymi tzw. metodą "na wnuczka" i " na policjanta". Funkcjonariusze wskazali jako jedną ze skuteczniejszych metod zapobiegania tego typu przestępstwom zasadę „ograniczonego zaufania” oraz przytaczali wiele przykładów działań oszustów. Ponadto, seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej omówili również, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie przed włamaniem.

Wszystkie omawiane tematy były dobrym początkiem do gorącej dyskusji. Zebrani zadawali prelegentom pytania nie tylko z zakresu omawianej problematyki, ale również z zakresu problemów, które spotykają ich w życiu codziennym. Uczestnicy spotkania przekazali funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia dotyczące ich osobistego bezpieczeństwa oraz podzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz oraz V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym tematyczne ulotki informacyjne oraz kalendarze na rok 2018 ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Spotkanie z seniorami na Żoliborzu. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Spotkanie z seniorami na Żoliborzu. Fot. BBiZK