null

Spotkanie z seniorami w Domu Kultury Zacisze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciel Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek omawiają problem bezpieczeństwa osób starszych. Na pierwszym planie siedzi grupa kilkunastu seniorzy i słuchają prelegentów.
Spotkanie z seniorami w Domu Kultury Zacisze

W dniu 15 listopada Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek wspólnie z pracownikami Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1 zorganizowali kolejne spotkanie z seniorami, w którym udział wziął Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie zakresu działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz wskazanie seniorom problemów, z jakimi mogą oni zgłaszać.

Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy omówił podstawy prawne funkcjonowania służby oraz wskazał najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczące porządku publicznego, a także tryb dalszego postępowania po uzyskaniu o nich informacji. Jednocześnie wskazał w jaki sposób, w razie konieczności, można dokonać zgłoszenia do Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek po raz kolejny poruszył problem bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie w aspekcie oszustw dokonywanych na ich szkodę.

Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w dyskusję, dzielili się własnymi doświadczeniami. Na koniec otrzymali materiały edukacyjne oraz odblaski poprawiające widoczność pieszego na drodze.

Na zakończenie spotkania Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek podziękował za spotkanie i zapowiedział kolejne.

Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy omawia zakres działań podejmowanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy. Na pierwszym planie siedzą seniorzy i słuchają prelegenta.