null

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe. Fot. BBiZK

W dniu 27 lutego 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie z grupą seniorów dotyczące podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej m.in. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia praktyczne połączone z wykładem przeprowadziły strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Tematyka warsztatów dotyczyła podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych poprzez nr alarmowy 112. Zaprezentowano praktyczne ćwiczenia na fantomach w przypadku postępowania ratunkowego z osobą poszkodowaną, tj.: sprawdzenie oddechu, prawidłowe ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Seniorzy mieli możliwość obserwowania sposobu użycia defibrylatora typu AED – przeznaczonego do użytku dla osoby nieposiadającej przeszkolenia paramedycznego. System samoczynnie instruuje o zasadach użycia, analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana.

Zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem a podczas spotkania padło wiele ciekawych pytań.

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Praga- Południe. Fot. BBiZK