null

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

W Wypożyczalni nr 71 przy ul. Astronautów 1 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie z grupą seniorów dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauką prawidłowego postępowania z osobą wymagającą udzielenia pierwszej pomocy zajęli się funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy, którzy na co dzień prowadzą takie szkolenia. Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność i jasność przekazywanych treści spowodowała, że seniorzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach praktycznych ćwicząc na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania przekazano seniorom materiały informacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań, postępowania przy próbach dokonywania oszustw m.in.: „na wnuczka” i „na policjanta”.

Seniorzy z uznaniem odnieśli się do inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy dotyczącej organizacji tego rodzaju szkoleń i wykazywali zainteresowanie udziałem w kolejnych zajęciach.

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK