null

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

9 kwietnia br. w Artystycznym Domu Animacji przy ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14 w Warszawie, odbyło się spotkanie z grupą seniorów na temat wyłudzeń, oszustw oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymali wszyscy mieszkańcy-seniorzy Dzielnicy Włochy. Funkcjonariusz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy, podzielili się wiedzą z zakresu działań przestępczych, dzięki czemu seniorzy poznali metody jakimi posługują się przestępcy.

Ponadto, szczegółowo omówiono znaczenie prawidłowego postępowania z osobą wymagającą reanimacji oraz zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność i jasność przekazywanych treści spowodowała, że seniorzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach praktycznych ćwicząc na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Seniorzy z uznaniem odnieśli się do inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy dotyczącej organizacji takich szkoleń oraz wykazywali duże zainteresowanie udziałem w kolejnych zajęciach.

Podczas spotkania przekazano seniorom materiały informacyjne o numerze alarmowym 112 oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznych zachowań, postepowania przy próbach dokonywania oszustw m.in.: „na wnuczka”, „na policjanta”.

Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
Spotkanie z seniorami w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK