null

Spotkanie z seniorami w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwóch umundurowanych Policjantów informuje grupę seniorów uczestniczących w spotkaniu o sposobach działania sprawców wyłudzeń pieniędzy. Obok policjantów stoi radny dzielnicy Włochy.
Seniorzy na spotkaniu o bezpieczeństwie. Fot. BBiZK

W dniu 7 października br. w Czytelni nr 71 Biblioteki Publicznej przy ul. Astronautów 1 odbyło się spotkanie z seniorami, mieszkańcami dzielnicy Włochy, poświęcone metodom wyłudzeń pieniędzy od seniorów.

W spotkaniu prowadzonym przez funkcjonariusza Zespołu ds. prewencji kryminalnej KRP Warszawa III, dzielnicowego z Komisariatu Policji Warszawa Włochy oraz przedstawiciela Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy uczestniczył radny dzielnicy Włochy.

Podczas prelekcji policjanci zaprezentowali kilkunastominutowy film edukacyjny pokazujący różne metody działania sprawców wyłudzeń. Omawiając działania oszustów, policjanci udzielali wskazówek, jak unikać tego typu zagrożeń. Seniorom zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec osób oferujących sprzedaż różnych przedmiotów, wyłudzających zaliczki lub nakłaniających do zawierania niekorzystnych umów. Następnie udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników spotkania.

Na zakończenie przedstawiciel Delegatury BBiZK przekazał uczestnikom spotkania materiały informacyjne i opaski odblaskowe.

Przedstawiciel delegatury przekazuje materiały informacyjne dla seniorów