null

Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Pobytu OPS Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek omawia problem bezpieczeństwa seniorów. Na pierwszym planie siedzi grupa kilkunastu seniorów przy stolikach.
Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Pobytu OPS Targówek. Fot. BBiZK

Tematem spotkania było bezpieczeństwo seniorów, szczególnie w okresie przedświątecznym oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu ich zamieszkania.

W dniu 17 listopada br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek wspólnie z pracownikami Dziennego Domu Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy
ul. Św. Wincentego 85 zorganizowali spotkanie policjantów Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Targówek z seniorami.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Targówek omówili sposób działania przestępców w czynach, których najczęstszymi ofiarami są osoby starsze, m.in. oszustwa metodą na wnuczka, kradzieże torebek lub biżuterii.

Przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Dzielnicy Targówek po raz kolejny poruszył problem bezpieczeństwa osób starszych, uczulił na problem oszustw oraz udostępniania danych osobom nieuprawnionym.  Dodatkowo zaprezentowano film instruktażowy, wskazujący zasady prawidłowego postępowania z ogniem i urządzeniami pod napięciem.

Uczestnicy spotkania dzielili się własnymi doświadczeniami. Na koniec otrzymali materiały edukacyjne oraz odblaski poprawiające widoczność pieszego na drodze.

Na zakończenie spotkania Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek podziękował za spotkanie i zapowiedział kolejne.

: Dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Targówek omawiają z seniorami problematykę przestępstw popełnianych na ich szkodę. Na pierwszym planie siedzi grupa kilkunastu seniorów przy stolikach.