null

Spotkanie z seniorami we Włochach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W sali spotkań Seniorów w Dziennym Domu Pomocy przedstawiciel delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy informuje seniorów uczestniczących w spotkaniu, że spotkanie poświęcone jest bezpieczeństwu seniorów, którzy też są uczestnikami ruchu drogowego oraz o potrzebie organizowania takich spotkań, jak dzisiejsze. W tle stoi funkcjonariusz Policji, który przygotowuje się do swojego wystąpienia i wyświetlenia przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z funkcjonariuszem Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pobytu przy ul. Potrzebnej 10.

W dniu 7 października br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy wspólnie z włochowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 z udziałem policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Tematem przewodnim spotkania było „Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym”, w tym przekazanie informacji o przyczynach dużej liczby wypadków z udziałem osób starszych, skutkach niezachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię oraz brawury i lekkomyślnego zachowania się na drodze, szczególnie młodych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusz Policji zwrócił szczególną uwagę seniorom na zalety noszenia elementów odblaskowych po zmroku, a także poinformował o zmianach w przepisach, które od 1 czerwca br. wprowadziły pierwszeństwo pieszych nie tylko na przejściu dla pieszych, ale również zbliżających się do niego. Policjant przytoczył aktualne statystyki wypadków drogowych z których wynika, że wśród ofiar wypadków z udziałem pieszych, najliczniejszą grupę stanowią seniorzy, w związku z czym zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi przy przechodzeniu przez jezdnię, czy też korzystając z roweru.

Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w dyskusję, zadawali wiele pytań i przytaczali liczne przykłady negatywnych zachowań innych uczestników ruchu drogowego, przez co spotkanie miało charakter dynamiczny i świadczyło o potrzebie organizowania kolejnych spotkań na ten i inne tematy.

W sali spotkań Seniorów w Dziennym Domu Pomocy funkcjonariusz Policji, informuje seniorów uczestniczących w spotkaniu, że spotkanie poświęcone jest bezpieczeństwu seniorów, którzy też są uczestnikami ruchu drogowego.