null

Spotkanie z Seniorami Wesołej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w dzielnicy Wesoła wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w dniu 16 kwietnia 2015 roku przeprowadzali spotkanie profilaktyczno-ostrzegawcze z miejscowymi seniorami.

Spotkanie odbyło się  budynku plebanii Kościoła pw. św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2.

W związku z rosnącą falą oszustw „na wnuczka” i „na policjanta” celem było przekazanie zebranym wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, a także metod zapobiegania. Funkcjonariusze Policji wyjaśnili, na czym polegają wspomniane oszustwa, jakie metody stosują sprawcy, a także  jakie zachowania winny wzbudzać podejrzenia. Ostrzegali szczególnie osoby  mieszkające samotnie, gdyż to właśnie one stanowią grupę potencjalnie najbardziej narażoną. Policjanci wspólnie z przedstawicielem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy omówili algorytm postępowania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Apelowali do seniorów o wzmożoną czujność oraz radzili jak postępować, aby nie paść ofiarą oszustwa. Dzielnicowy tego terenu (os. Zielona) mł. asp. Piotr Morawski przypomniał zebranym, jak bardzo ważne jest to, by nie wpuszczać do domu nieznajomych osób podających się za pracownika administracji, listonosza czy urzędnika. Prosił, aby zwracać  uwagę na zamykanie drzwi na klucz, by uniemożliwić  złodziejowi wejście niepostrzeżenie do mieszkania celem zabrania pozostawionych w przedpokoju kluczy, odzieży, pieniędzy czy dokumentów.

Na zakończenie, dla  utrwalenia i dalszego rozpowszechniania przekazanych treści uczestnikom rozdane zostały materiały profilaktyczno-informacyjne.

 

Spotkanie z Seniorami Wesołej
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Spotkanie z Seniorami Wesołej
Spotkanie z Seniorami Wesołej