null

Spotkanie z seniorkami w Klubie „Promyk”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorki osiedla „Kępa Potocka” na spotkaniu – Bezpieczny senior. Seniorze, Nie daj się nabrać! Fot. BBiZK

W dniu 24 maja br. w Klubie „Promyk” przy ulicy Kazimierza Promyka 5 odbyło się spotkanie z mieszkankami-seniorkami osiedla „Kępa Potocka”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz i Komendę Rejonową Policji Warszawa V wraz z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz w ramach działań profilaktycznych pn: Bezpieczny senior. Seniorze, Nie daj się nabrać!

Na spotkaniu funkcjonariuszki Policji zaapelowały do seniorek, aby uważały na oszustów. Przestrzegały przed kontaktami z osobami, które przez telefon podszywają się pod ich bliskich lub twierdzą, że są funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, pracownikami banków. Uprzedzały, by zachowały one ostrożność i nigdy nie ufały osobom dzwoniącym, nie przekazywały swoich oszczędności, nie ujawniały informacji na temat swoich danych osobowych, w tym posiadanych kont bankowych czy haseł. W takich sytuacjach trzeba natychmiast reagować i powiadomić Policję, najbliższą rodzinę, znajomych lub sąsiadów!

W dalszej części spotkania omówione zostały możliwe zagrożenia, na które są narażeni seniorzy w wyniku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wspomniano zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów. Na zakończenie spotkania przypomniano numery alarmowe do Policji, pod którymi mogą zgłaszać przypadki zagrażające ich bezpieczeństwu.

Seniorki w trakcie spotkania aktywnie zadawały pytania policjantkom dotyczące ich bezpieczeństwa, a także dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Na zakończenie spotkania wręczono ulotki informacyjne oraz opaski odblaskowe przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.