null

Spotkanie ze słuchaczami Akademii Wiedzy na Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie ze słuchaczami Akademii Wiedzy na Białołęce. Fot. BBiZK
Spotkanie ze słuchaczami Akademii Wiedzy na Białołęce. Fot. BBiZK

W dniu 19 marca br. w Akademii Wiedzy Białołęckiego Ośrodka Kultury z inicjatywy delegatury BBiZK w Dzielnicy Białołęka oraz przedstawicieli KRP Warszawa VI przeprowadzono spotkanie edukacyjne.

Na spotkaniu zaprezentowano i omówiono założenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”. Program stanowi propozycję współdziałania wszystkich możliwych podmiotów – służb, instytucji, inspekcji, organizacji oraz mieszkańców Warszawy na rzecz bezpieczeństwa w oparciu o opracowane poszczególne projekty (programy) działań profilaktycznych lub interwencyjnych.

Zebranym przedstawione zostały również, założenia projektu „Bezpieczne osiedle” opierającego się na współpracy mieszkańców z instytucjami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa, w którym dużą rolę odgrywa funkcja i inicjatywa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa swojego osiedla Grup Osiedlowych.

Na zakończenie prelekcji rozdane zostały wszystkim uczestnikom ulotki informujące o realizacji projektu „Bezpieczne Osiedle”.

Spotkanie ze słuchaczami Akademii Wiedzy na Białołęce. Fot. BBiZK