null

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym (SZPP) powołany został przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 14 października 2011 r. zarządzeniem nr 1630/2011.

Stanowi on uzupełnienie struktur zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności pełni funkcję podmiotu wspierającego działania podejmowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w zakresie pomocy osobom poszkodowanym, ich rodzinom/bliskim oraz świadkom zdarzeń kryzysowych. Członkami Zespołu są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy. Zespół liczy obecnie 25 osób.

Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym