null

Sygnały alarmowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak brzmi sygnał ogłaszający alarm? Co trzeba zrobić po jego usłyszeniu? Przedstawiamy zaktualizowaną tabelę sygnałów i komunikatów alarmowych.

Schemat przedstawiający wzór sygnałów i komunikatów alarmowych. Więcej informację dostępnych jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2024 r. poz. 290).
Schemat sygnałów alarmowych |