null

Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji dotyczące przeciwdziałania przemocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji dotyczące przeciwdziałania przemocy
Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji dotyczące przeciwdziałania przemocy

3 grudnia w obiekcie Komendy Rejonowej Policji przy ul. Umińskiego 22 z inicjatywy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Pragi-Południe, odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z pionów patrolowych i dzielnicowych, którzy w swojej codziennej pracy realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Realizatorem szkolenia była, po raz kolejny, Fundacji „Projekt Starsi”.

Przemoc, w szczególności ta skierowana przeciwko osobom starszym to trudny temat. Seniorzy często zaprzeczają, że doznają przemocy i usprawiedliwiają sprawcę, będącego zazwyczaj osobą z najbliższego otoczenia.

Podczas spotkania funkcjonariusze wymianili się doświadczeniami dotyczącymi działań w ramach procedury Niebieskiej Karty. Procedura ta zostaje rozpoczęta w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej. Podjęte działania mają na celu przerwanie stosowania przemocy i udzielenie odpowiedniej pomocy.

Pomoc w zakresie doświadczania przemocy można uzyskać w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002 lub pod nr telefonu Zaufania dla Osób Starszych 22 635 09 54 oraz w fundacji „Projekt Starci” pod nr 537375505.

Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji dotyczące przeciwdziałania przemocy.Fot.BBiZK